Organisatie

Organisatie

 • Postadres:
  Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten
  Wiardi Beckmanstraat 21
  1814 KR Alkmaar
 • Tel: (072) 515 30 29 / 06-542 648 89
 • E-mail:
 • Website: www.lindegrachtconcert.nl 
 • Werkgroep
  Rob Jenné (voorzitter, publiciteit en sponsorwerving)
  Tineke Nagengast (secretaris)
  Bert Zandstra (penningmeester)
  Jelle Groeneveld (vice-voorzitter, sponsorwerving en programmering)
  Ellen Zandstra-Faust (programmering en gastvrouw musici)
  Ed Bausch (programmering)
  Hans Visser (programmering)
  Jeroen van Duin (Lokatiebeheer)
  Carla van der Goes (reserveringen)
  Remko Rijpkema (technische zaken + website)
  Evelien de Jager (algemeen werkgroeplid)
 • Sitebouw
  EDS Music
  Remko Rijpkema
 • Vormgeving
  Team De Haas
 • Drukwerk
  Krijgsman Drukwerk
 • Financiële ondersteuning van de LGC
  Naast onze Sponsors en Fondsen kunt U ons ook als particulier steunen door een bijdrage te storten op onze bankrekening:
  NL16 RABO 0341 2204 50

De Belastingdienst heeft de Stichting Gulden Vlies Lindegrachtconcerten aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor een ANBI geldt dat giften aan deze instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook komt een ANBI in aanmerking voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.
Lees hier meer over ANBI >>

    

Copyright © 2003 - 2021. All Rights Reserved.

Grafisch ontwerp: TdH Strategy+Creation
Webdesign en Webhosting: EDS Music - Soundhost

ConcertCheck-partnerlogoMail.png  ANBI