Slide background

De Lindegrachtconcerten 2016 zijn helaas weer ten einde!

Als we de reacties van het publiek als maatstaf nemen, hebben de concerten weer heel veel Alkmaarders en toeristen die de gracht bezochten, niet alleen geroerd, maar ook vrolijk gemaakt. En wat hadden we een geluk met het weer!

Met name de laatste avond heeft de Lindegrachtcommissie alle schietgebedjes en andere bezweringsformules gebruikt die zij kende. Het weerbericht voorspelde dat het pas om 11 uur zou gaan regenen en we wilden zó graag dat ook het laatste concert in de open lucht kon plaatsvinden. Niet omdat de kerk niet voldoet als decor, integendeel. Wel omdat we daar maar de helft van het gebruikelijke aantal toehoorders plaats kunnen bieden. En de gok pakte goed uit; vier minuten na het laatste applaus viel de eerste druppel. Een ander natuurverschijnsel bij een buitenprogramma is dat muggen soms prikken en sommige vogels zich graag laten horen. De zwaluwen doen dat bescheiden, maar de meeuwen krasten wel heel nadrukkelijk en klaaglijk om aandacht.

De meeuwGelukkig sprak mezzosopraan Rosanne van Sandwijk hen de laatste avond vermanend toe en dat hielp. Het geruststellende geluid van het carillon hoort bij de concerten, zoals ook dat van de picknickers, die vooraf de heerlijkste drankjes en spijzen op het water en de kades verorberen.

Terugkijkend op de drie concerten denken wij dat de ambiance voor en tijdens het concert, de variëteit aan instrumentalisten en gekozen muziek én het niveau van de musici weer tot een zeer geslaagde concertreeks hebben geleid.

Wij willen u, ons publiek, weer heel hartelijk danken voor de wijze waarop u gezamenlijk zo meeleefde met muziek en musici. Het Lindegrachtconcertpubliek staat heel hoog bij hen aangeschreven. “Wat geweldig, die aandacht, rust en die enthousiaste reacties achteraf”, horen we keer op keer van hen. De Telegraaf noemde het Lindegrachtconcert een “nog onontdekt geheim” om er vervolgens een enthousiast verhaal aan te koppelen. Het katern Alkmaarsche Courant uit het NHD kent ons geheim en volgt ons op de voet. Radio 4 is ons nu ook op het spoor gekomen en deed enthousiast verslag over de musici van de tweede avond. Kijk en luister hiernaar op onze Nieuwspagina.

Grote opkomst op het tweede concertNatuurlijk zijn wij onze sponsoren heel veel dank verschuldigd. Zij zorgen ervoor dat zo velen van u een heerlijke avond kunnen beleven, zonder dat u diep in de (vakantie)buidel moet tasten. Zij zorgen er ook voor dat we musici van dit niveau kunnen aantrekken.

Volgend jaar vieren we het derde lustrum van de Lindegrachtconcerten. Velen van u laten ons weten dat u ze al vanaf het begin volgt. Wij stellen alles in het werk om de concerten van het vijftiende seizoen tenminste zo aantrekkelijk te maken als door u, maar ook door de vele jongere luisteraars die ons inmiddels ontdekt hebben, van ons wordt verwacht.

Neem de dinsdagen 11 juli, 25 juli en 8 augustus 2017 vast in uw agenda op!