ANBI

ANBI

Wat is ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Hieronder volgen onze ANBI gegevens zoals vereist door de fiscus per 1-1-2014.

De naam:
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten

Het fiscaal nummer:
8139.60.563

De contactgegevens:
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten
P/A Koorstraat 30
1811 GP Alkmaar

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Rob Jenné, Voorzitter
Jelle Groeneveld, waarnemend voorzitter
Hans Visser, secretaris
Bert Zandstra, penningmeester
Jeroen van Duin, lid

Het beleidsplan:
De organisatie en realisatie van 3 klassieke openlucht-avondconcerten op de Lindegracht te Alkmaar, waarvoor een werkgroep is samengesteld die voor de organisatie zorg draagt. Deze werkgroep bestaat uit een muziekcommissie, mediacontact beheer, websitebeheer, locale organisatie en sponsorwerving.

Het beloningsbeleid:
Alle medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers en werken zonder beloning.

De doelstelling:

1.
De Stichting heeft ten doel het voorbereiden en het verzorgen van de uitvoering van een jaarlijkse serie grachtenconcerten in de gemeente Alkmaar.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - het creëren van een draagvlak voor grachtenconcerten naar het 'Prinsengracht-model' bij overheid, bedrijfsleven en andere betrokkenen,
  - het organiseren en (doen) uitvoeren van vorenbedoelde concerten,
  - het verwerven van financiële middelen, onder meer door sponsoring.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie hiervoor de website

Financiële verantwoording:
De financiën van de Stichting worden door de penningmeester beheerd en jaarlijks door een externe accountant gecontroleerd.

Klik hier voor meer informatie over ANBI naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Copyright © 2003-2018. All Rights Reserved.

Grafisch ontwerp: TdH Strategy+Creation
Webdesign en Webhosting: EDS Music - Soundhost

ConcertCheck-partnerlogoMail.png